Moravské kravařsko – regionální produkt ®

V regionu Moravského Kravařska se od října roku 2007 označují místní výrobky speciálním logem MORAVSKÉ KRAVAŘSKO – regionální produkt®. Tato značka znamená, že výrobky prošly přísným procesem certifikace, který zákazníkovi garantuje jejich skutečný původ v Moravském Kravařsku. Tento historický název regionu se používal už před 2. světovou válkou a jedná se o oblast na horním toku řeky Odry.

Více o Moravském kravařsku zde.

Moravské kravařsko - logo